O predstavi (iz kritike)

 »Čudežna terapija Daniela Glattauerja je predstava, v kateri se bodo mnogi prepoznali. Situacije, skozi katere gre zakonski par Dorek, so kot izposojene iz našega vsakdana. Nesporazumi gradijo celo mrežo napačnih zaključkov, ki vodijo k nezmožnosti, da bi razumeli drugega, njegove želje in potrebe. (…)«

 

O gledališču

Dramski teatar Skopje je ustanova, ki uspešno deluje že 70 let. Začetki gledališča so povezani z uprizoritvijo otroške lutkovne prestave Siljan Štrk na odru Makedonskega narodnega gledališča (1946). Naslednjih petnajst let se je lutkovno gledališče razvijalo kot samostojna enota izven Makedonskega narodnega gledališča. Koncept gledališča, zasnova repertoarja in slogovno-estetske težnje se odražajo tudi v pogostih preimenovanjih institucije: Lutkarski oder (1949), Mestno gledališče lutk (1949), Mladinsko lutkarsko gledališče (1957/58) in Skopsko dramsko gledališče (1965). Poudariti velja, da je Dramski teatar Skopje postal moderen in inovativen zahvaljujoč Risti Stefanovskemu, ki ga je tehnično in umetniško preuredil (osnoval je dve ločeni prizorišči – za otroke in mladino ter leta 1960 Večernju scenu).

Z izgradnjo novega, ločenega objekta leta 1965 ter z osnovanjem stalnega igralskega ansambla in z zaposlitvijo administrativno-tehničnega osebja se je začel hiter razvoj Dramskega teatra Skopje in njegov preboj med najboljša evropska gledališča. Ambiciozen in zelo kakovosten ansambel igralcev je v zadnjih sedemdesetih letih sodeloval tudi z režiserji, kot so Slobodan Unkovski, Ljubiša Georgievski, Aleksandar Popovski, Sašo Milenkovski, Vito Taufer, Bora Drašković, Žarko Petan, Egon Savin, Krasimir Spasov, Gorčin Stojanović, Dino Mustafić, Lilija Abadžieva in drugi.

Dramski teatar Skopje je prerasel v eno od najboljših dramskih ustanov v Evropi, še posebej na Balkanu, nagrajeno na regionalnih in mednarodnih gledaliških festivalih. Ima 87 zaposlenih, 46 profesionalnih umetnikov, 3 dramaturge in 2 režiserja. V povprečju letno pripravijo sedem premiernih uprizoritev, produkcije pa gostujejo v ZDA, Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji, Rusiji, Bolgariji, Albaniji, Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem …

Danes ima Dramski teatar Skopje dva odra, na leto pa ga obišče več kot 40000 gledalcev.

logo Skopje2