Izobraževanje

Davnega leta 2003, se pravi veliko let pred ustanovitvijo našega skupnega ministrstva, smo v želji, da bi vzpostavili živahno in intenzivno komunikacijo med gledališčem, profesorji, učitelji, dijaki in učenci, začeli z organizacijo delavnice, v kateri smo se posvetili poučevanju o gledališču. Tako vsako sezono v času krompirjevih počitnic pod patronatom Zavoda za šolstvo Republike Slovenije izvedemo dvodnevni seminar za učitelje predmeta gledališki klub ter tudi za gledališke mentorje in srednješolske profesorje.

Udeleženci spoznavajo ustroj gledališke hiše in značilnosti ustvarjalnih procesov, ki so potrebni za nastanek gledališke uprizoritve. Seminar Gledališče – igralec – predstava je načeloma organiziran na način delavnic; tako se seminaristi seznanijo z gledališkim ustvarjanjem na neposredni, praktični ravni. Število udeležencev je zato omejeno, saj delo z njimi poteka tudi na individualni ravni. Sodeč po odzivih dosedanjih udeležencev, smo pri svojem delu zelo uspešni.

Vsakokraten termin, predmetnik in urnik seminarja lahko najdete v Katalogu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS.

Poleg tega v MGL želimo pomagati pri razvijanju pozitivnega odnosa šolarjev in dijakov do gledališča, zato z veseljem sprejmemo skupino učencev ali dijakov, jih pred predstavo popeljemo po zakulisju ter jih seznanimo z delom in poklici vseh tistih, ki prispevajo k nastanku gledališke uprizoritve.

MGL PRIPOVEDI

Zgodba že nekaj časa zavzema središčno mesto v javnih in umetniških diskurzih. Pa ne samo zgodba, ampak tudi pripoved. Ljudje si kar naprej pripovedujemo in hkrati drug drugemu nič več ne verjamemo. Beseda izgublja vrednost, zgodba postaja sredstvo manipulacije in laži. Ali to pomeni, da se ji moramo odpovedati? Nikakor, celo nasprotno: vztrajati moramo v iskanju njene resnice in njenega smisla. S pripovedjo drug drugega iščemo in se od nekdaj z njo tudi dajemo. Pisanje je samotno opravilo, pripoved pa se včasih začne tam, kjer se pisanje konča: v neposrednem stiku poslušalca s pripovedovalcem, v intimnem nagovoru občinstva. Zgodba, ki jo pripovedovalec pripoveduje poslušalcu, postane nekaj osebnega, postane dialog med glasnim in tihim sogovornikom, dialog, v katerem oba določata dinamiko in pomene izrečenega, dialog, v katerem glasni in tihi udeleženec iščeta resnico in smisel.
V ciklu MGL pripovedi nam roman iz maturitetnega izbora Francoski testament, avtorja Andreïa Makina, pripoveduje Ana Duša.

SEMINAR O GLEDALIŠČU

MGL v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS v času krompirjevih počitnic že več kot 10 let pripravlja dvodnevni seminar za učitelje izbirnega predmeta gledališki klub in mentorje gledaliških krožkov. Seminar je zasnovan kot polna izkušnja gledališča ob praktičnem delu v sodelovanju s poklicnimi igralci, režiserji, dramaturgi in dru­gimi ustvarjalci. Natančnejši opis in prijavnica sta objavljena v Katalogu programov nadaljnjega izo­braževanja na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS (Katis). Udeleženci po udeležbi na seminarju dobijo eno točko.

VODENI OGLED ZAODRJA MGL

Med gledališko sezono za vse starostne skupine otrok in mladoletnikov (od vrtca do srednje šole) nudimo vodene oglede zaodrja in spoznavanje specifičnih gledaliških poklicev. Ogled za skupino do 25 udeležencev traja od 30 minut do ene ure.

PREDSTAVE ZA GIBALNO IN SENZORNO OVIRANE OSEBE

MGL namenja posebno skrb gibalno in senzorno oviranim osebam. Vsa prizorišča so gibalno oviranim dostopna z dvigalom, občasno bomo katero izmed predstav opremili z nadnapisi, zato jih bodo lahko spremljali tudi gluhi in naglušni. Skupinam slepih in slabovidnih pa po dogovoru ponujamo taktilno spoznavanje scenografije in kostumov pred ogledom predstave.

Jasen Boko GLEDALIŠKA URA

Učna predstava
Režiser Miha Golob
Premiera 29. 9. 2005
Koproducent Kulturno društvo B-51
Igrajo Jožef Ropoša, Matej Puc, Grega Zorc k. g.,
Karin Komljanec/Ana Dolinar Horvat in Jaka Lah

Dodatne informacije

Ira Ratej
Dramaturginja in vodja izobraževalnega programa
Telefon: +386 1/ 425 82 22
E-naslov: ira.ratej@mgl.si