Knjige

Ivan Medenica
TRAGEDIJA INICIACIJE ALI NESTANOVITNI PRINC
Prevajalka Seta Knop
Izid aprila 2019

Ivan Medenica, najvidnejši srbski gledališki kritik in teatrolog ter od lani tudi umetniški direktor mednarodnega festivala BITEF, se v svoji zadnji knjigi, ki je izšla leta 2016 pri beograjski založbi Clio, ukvarja s protagonisti klasičnih evropskih dramskih mojstrovin. Fokus analize usmeri na njihov biografski skupni imenovalec, konkretneje biološko mladost, skozi katero lucidno interpretira in komentira njihove usodne odločitve in dejanja. Klasične junake, med katerimi so denimo Evripidov Hipolit, Shakespearov Hamlet, de Mussetov Lorenzaccio in Schillerjev Don Carlos, v nekoliko razširjeni analizi pa tudi Molièrov Alcest, bralcu približa in pojasni z vidika »tragedije iniciacije«. Postavi tezo, da na tragični razplet usod naštetih princev in kraljevičev, od katerih je vselej odvisna tudi usoda skupnosti, najbolj odločilno vpliva ravno njihova temeljna bivanjska razpetost med mladostjo in zrelostjo.

Florence Dupont
ARISTOTEL ALI VAMPIR ZAHODNEGA GLEDALIŠČA
Prevajalka Suzana Koncut
Izid decembra 2019

»Vsi naši načini razmišljanja o gledališču so ujeti, da ne rečem vklenjeni, v aristotelovske kategorije iz Poetike in nihče ne razmišlja, da bi jih v temelju preizprašal. Niti zavedamo se ne več njihove navzočnosti,« v knjigi Aristotel ali vampir zahodnega gledališča, ki je izšla leta 2007 pri založbi Aubier, zapiše Florence Dupont. »Če hočemo dekolonizirati odre ter poiskati intelektualna sredstva za razumevanje in spremljanje sprememb, ki pretresajo gledališče na začetku 21. stoletja, moramo nujno dekonstruirati Poetiko do njenih temeljev ter razkriti etnocentrične postulate v njej, ki danes nastopajo kot vednost. To je namen te knjige.« Florence Dupont je svetovno uveljavljena klasična filologinja ter vrhunska poznavalka antične kulture in literature, predavateljica na univerzi Paris-Diderot ter avtorica preko 30 knjig, pa tudi številnih znanstvenih člankov s področja starogrške in rimske drame in gledališča.


Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič (ur.)
DRAMA, TEKST, PISAVA 2
Izid aprila 2020

Zbornik razprav Drama, tekst, pisava 2 bo nadaljeval serijo preizpraševanj, ki jih je pred desetletjem zastavila prva knjiga, posvečena besedilnemu v sodobnem gledališču. Tokrat nas bo zanimalo stanje po letu 2000 in postmodernizmih.
V kakšne zemljepisne širine se je podala slovenska, evropska in svetovna pisava? Kje je ponovno pridobila svojo moč, da se je pojavil celo pojem renesansa pisanja za gledališče? Knjiga bo pokazala, kako so znotraj teoretskega polja premene drame in teksta proizvedle nove definicije besedilnega, dramskega oziroma ne več dramskega ali postdramskega, medmedijskega, medkulturnega in medbesedilnega ter rapsodičnega v sodobnem gledališču. Povezala bo izvirne študije in avtopoetska razmišljanja slovenskih ter tujih teoretikov in praktikov postdramskega gledališča in uprizoritvenih praks v prvih dveh desetletjih tretjega tisočletja.