Doslej izšlo

Teorije gledališča 2

Marvin Carlson, 1993

KnjigaTeorije gledališča II je nadaljevanje njenega prvega dela (Teorije gledališča I) in razumno začenja tam, kjer se je prejšnje spoznavanje gledališke zgodovine končalo: začetek devetnajstega stoletja oz. pri Nemčiji do Hegla.

Knjiga vsebuje šest poglavji, kjer lahko po nemškem fokusu beremo še o Italiji in Franciji v začetku devetnajstega stoletja, Devetnajsto stoletje v Angliji, Ruska teorija do 1900, Germanska tradicija ob koncu devetnajstega stoletja in Francija ob koncu devetnajstega stoletja. Knjiga vsebuje tudi imensko in stvarno kazalo.

Izraz teorija se v knjigi uporablja v pomenu splošnih načel, ki zahtevajo metode, cilje, funkcije in značilnosti te posebne umetnostne oblike. Teorija pa je le redko samozadostna in zato ne obstaja v čisto obliki. Razmišljanja o gledališču so prepletena in povezana z razmišljanjem o drugih umetnostih in tukaj se teorija prepleta z estetiko. Splošna načela so najpogosteje izpeljana ali ilustrirana s primeri posameznih dram ali uprizoritev, tu pa se teorija prepleta s kritiko in kritiško oceno. Namen te knjige je slediti razvoju ideje o tem kaj je gledališče, kaj je bilo in kaj bo.

Knjigo je prevedla Alja Predan.