Doslej izšlo

Dramaturške replike

Blaž Lukan, 1991

Dramaturška replika je element govora dramaturga. Ta se razlikuje od igralčevega govora, vendar prav tako pomeni izraz najvišje dramaturške svobode. Blaž Lukan je v svoji zbirki zbral te dramaturške replike in jih predstavil pred bralce kot odgovore. Odgovore na vprašanja o gledališču kot intenzivnem prostoru dramaturškega dogajanja in nedojemljivemu prehajanju misli.

Knjiga je razdeljena na dva dela: Dramaturgija v kritiki in Praktična dramaturgija. V prvem delu avtor razkrije svoje kritiške poglede na uprizoritve in literaturo; ti so se skozi leta nabrali v smiselno celoto, ki nadzira in dopolnjuje gledališki prostor na Slovenskem. V drugem delu nam odpre vstop v lastne analize dramskih del in sintez. Gre za esejistično pisanje, ki svojega asociativnega postopka noče dokumentirati, čeprav reference praviloma vselej sistematično in s premislekom upošteva.

Pričujoče zbirka je kritični izbor iz avtorjevega dela za gledališče. Fragmenti pripovedujejo predvsem o gledališču osemdesetih let, v prvi vrsti o njegovi dramaturgiji in dramaturgu.

Knjigo je mogoče kupiti tudi preko spleta na naslovu: www.buca.si