Pojdi na vsebino

Knjižnica MGL

Filter MGL knjižnice s spustnim menijem in potrditvenim poljem
Ponastavi

Gledališče in njegov dvojnik

Antonin Artaud

Knjižnic MGL (119)

1994

»Če rečemo, da je Artaud reformator evropskega gledališča, mislimo pri tem na gledališče kot tako, na gledališče po izvoru. Artaud je najbrž temeljiteje in temeljneje od svojih predhodnikov in sodobnikov premislil gledališče tako v »genetskem« kot tudi funkcionalnem smislu. Njegova misel neprestano kroži okrog treh temeljih pojmov, to je telesa, prostora in konteksta,« v uvodni študiji Uvod v Artauda med drugim zapiše Blaž Lukan.

Dramaturgija in smeh

Jure Gantar

Knjižnica MGL (118)

1993

RAZPRODANO

Teorije gledališča 2

Marvin Carlson

Knjižnica MGL (116)

1993

Teorija gledališča III je tretja knjiga v nizu zgodovinsko-teoretskega pregleda Carlsona Marvina, ki se sistematično ukvarja z razmišljanjem o gledališču. Za razliko od prvih dveh obravnava dvajseto stoletje, in sicer po letnicah, ne več po državah.

Razmerja v sodobni slovenski dramatiki

France Pibernik

Knjižnica MGL (114)

1992

France Pibernik je pri zbiranju gradiva za knjigo o sodobni slovenski dramatiki izhajal iz temeljnega spoznanja, da v njegovem času vzporedno živijo številne in zelo različne literarne usmeritve. Razpoznavati njihova medsebojna razmerja, primerjati njihove estetske opredelitve, vsebinske in formalne določenosti, zarisati časovno funkcionalnost posameznih avtorjev in njihovih umetniških stvaritev so bili orientacijski cilji dolgoletnega raziskovanja.

Teorije gledališča I

Marvin Carlson

Knjižnica MGL (115)

1992

»Vsak teoretik nosi v sebi celotno negledališko stroko – s pojmovanji, izrazoslovjem in snovnim izročilom vred – ki je od gledališča pogosto precej odmaknjena, a se je prav znotraj nje razvijalo in oblikovalo specifično teoretsko poročilo o gledališču.«

Dramaturške replike

Blaž Lukan

Knjižnica MGL (112)

1991

Dramaturška replika je element govora dramaturga. Ta se razlikuje od igralčevega govora, vendar prav tako pomeni izraz najvišje dramaturške svobode. Blaž Lukan je v svoji zbirki zbral te dramaturške replike in jih predstavil pred bralce kot odgovore. Odgovore na vprašanja o gledališču kot intenzivnem prostoru dramaturškega dogajanja in nedojemljivemu prehajanju misli.

Theatralia

Vasja Predan

Knjižnica MGL (113)

1991

Bolečina in moč

Marko Slodnjak

Knjižnica MGL (109)

1990

Poklon Knjižnice MGL Marku Slodnjaku, enemu iz plejade slovenskih dramaturgov, ponuja avtorjevo zapuščino le minimalno selekcionirano in strnjeno na 438 straneh tipkopisa.

Telmah

Darijan Božič

Knjižnica MGL (110)

1990

Telmah je (interpretacijsko) obrnjeni Hamlet, ki mu Darijan Božič nadene zahrbtne poteze Riharda III., mu napove usodo Macbetha in se z njegovimi jalovimi težavami pretkano spopada s pomočjo taktike Henrika VIII. Postmodernistični prepis Shakespearja kolažira njegova pomembnejša dela in ustvarja podlago za srečevanja različnih likov in prikazni v intrigah, krvavih spopadih za oblast ter nesrečnih ljubezenskih zgodbah, aktualnemu dogajanju kaže renoviran komentar, v asemblažnem vtisu pa ga likovno dopolnjujejo risbe Janeza Boljke.

Mariborski gledališki nemiri

Vili Ravnjak

Knjižnica MGL (111)

1990

Mariborski gledališki nemiri so podnaslovljeni kot izbor iz člankov, intervjujev in esejev, ki jih je Vili Ravnjak spisal med leti 1985 in 1988, ko je kot najmlajši jugoslovanski gledališki direktor prevzel vodenje mariborskega gledališča. Funkcijo je mladi diplomant dramaturgije nasledil pri rosnih 26 letih in si z mladostnim elanom in optimizmom zadal ambiciozen projekt vrniti gledališče v organsko simbiozo z mestnim življenjem, obenem pa lokalni projekt za vsako ceno osvoboditi provincialne miselnosti in mediokritetne estetike ter mariborsko gledališče vpisati na evropski umetniški zemljevid.

Kako do knjig?

Dosedanje izdaje Knjižnice MGL, ki niso označene kot razprodane, lahko kupite pri blagajni MGL v Gledališki pasaži, ki je odprta vsak delavnik od 12. do 18. ure in uro pred predstavo (Telefon +386 (0)1 2510 852blagajna@mgl.si), novejši naslovi pa so vam na voljo tudi v spletni knjigarni Buča.