Pojdi na vsebino

Knjižnica MGL

Slovenska dramska gledališča

Vasja Predan

Knjižnica MGL (122)

1996

»Zgodovinska in razvojna pot slovenskega dramskega gledališča je – kakor vse podobne v Evropi – vijugasta in marsikdaj zapletena.

Čeprav ne posebno dolga,« zapiše avtor v prvem stavku svojega uvoda v knjigo Slovenska dramska gledališča. Knjiga vsebuje kratek in zgoščen oris zgodovinske poti, ki jo je prehodilo slovensko dramsko gledališče od Linharta do današnjega časa, ter jo komentira na podlagi avtorjevega poglobljenega znanja in ostrega spomina. Oris se začne z Jezuitskim gledališčem v Ljubljani in konča pet desetletji kasneje z ustanovitvijo alternativne gledališke scene na Slovenskem, temu pa v poglavju Recepcija gledališča sledi še vpogled v gledališko kritiko in teatrologijo na Slovenskem. Avtor nazorno portretira preteklost slovenskega dramskega teatra, jo opremlja z ustreznimi faktografskimi podatki, letnicami, imeni in pojavi ter se ne izogiba tudi zgoščenim interpretacijam in vrednotenjem te preteklosti.

Knjigo lahko obravnavamo kot priročnik o gledališču na Slovenskem in njegovi razvojni poti, ki ima izjemno bogato in vznemirljivo, četudi kratko zgodovino. Njena odkritost in jedrnatost je zanimiva tako za strokovnega bralca kot za širše kulturno bralstvo.

Knjigo je mogoče kupiti tudi preko spleta na naslovu: www.buca.si

Cena: 6,30 €

»Zgodovinska in razvojna pot slovenskega dramskega gledališča je – kakor vse podobne v Evropi – vijugasta in marsikdaj zapletena.

Čeprav ne posebno dolga,« zapiše avtor v prvem stavku svojega uvoda v knjigo Slovenska dramska gledališča. Knjiga vsebuje kratek in zgoščen oris zgodovinske poti, ki jo je prehodilo slovensko dramsko gledališče od Linharta do današnjega časa, ter jo komentira na podlagi avtorjevega poglobljenega znanja in ostrega spomina. Oris se začne z Jezuitskim gledališčem v Ljubljani in konča pet desetletji kasneje z ustanovitvijo alternativne gledališke scene na Slovenskem, temu pa v poglavju Recepcija gledališča sledi še vpogled v gledališko kritiko in teatrologijo na Slovenskem. Avtor nazorno portretira preteklost slovenskega dramskega teatra, jo opremlja z ustreznimi faktografskimi podatki, letnicami, imeni in pojavi ter se ne izogiba tudi zgoščenim interpretacijam in vrednotenjem te preteklosti.

Knjigo lahko obravnavamo kot priročnik o gledališču na Slovenskem in njegovi razvojni poti, ki ima izjemno bogato in vznemirljivo, četudi kratko zgodovino. Njena odkritost in jedrnatost je zanimiva tako za strokovnega bralca kot za širše kulturno bralstvo.

Knjigo je mogoče kupiti tudi preko spleta na naslovu: www.buca.si

Cena: 6,30 €

Kako do knjig?

Dosedanje izdaje Knjižnice MGL, ki niso označene kot razprodane, lahko kupite pri blagajni MGL v Gledališki pasaži, ki je odprta vsak delavnik od 12. do 18. ure in uro pred predstavo (Telefon +386 (0)1 2510 852blagajna@mgl.si), novejši naslovi pa so vam na voljo tudi v spletni knjigarni Buča.