Pojdi na vsebino

Knjižnica MGL

Filter MGL knjižnice s spustnim menijem in potrditvenim poljem
Ponastavi

Privlačna usodnost: subjekt in tragedija

Krištof Jacek Kozak

Knjižnica MGL (139)

2004

V pričujoči knjigi avtor na podlagi filozofske perspektive izpodbija predpostavko o smrti tragedije ter ilustrira preživetje te zvrsti v sodobnih gledaliških oblikah tragedije.

Gledališče "u fris"

Aleks Sierz

Knjižnica MGL (138)

2004

Ta knjiga je osebna in polemična zgodovina britanskega gledališča v devetdesetih letih, desetletju vznemirljivega novega pisanja, kakršnega ne pomnimo že vse od burnih časov, ki jih je leta 1956 zanetil John Osborne z dramo Ozri se v gnevu.

Igra v igri

Barbara Orel

Knjižnica MGL (136)

2003

Izvirna slovenska dela, ki se ukvarjajo s teorijo drame, ne izhajajo prav pogosto. In zakaj so pravzaprav potrebna, zakaj ne zadošča npr. Dramaturški vademukum ali pa prevod Szondijeve Teorije moderne drame? Ne samo zato, ker se vse hitreje spreminjajo tako tehnika dramskega pisanja kot tudi uprizoritveni koncepti - saj bi načelno vse to bilo mogoče še zmeraj spremljati z neko temeljno in prilagodljivo dramsko teorijo. Pomembnejši razlog je ta, da v današnjem času teoretski pogled na dramo in gledališče vse bolj sega čez njune ožje strokovne meje in se vključuje v širšo vednost o kulturnih fenomenih moderne družbe. Na ta način postajata drama in gledališče ne samo predmet raziskave, temveč istočasno tudi orodje, metoda za preiskovanje fenomenov sodobnega življenja.

Sodobni ples v Sloveniji

Uršula Teržan

Knjižnica MGL (137)

2003

Aktualnih ustvarjalnih teženj nekega umetniškega področja ni mogoče razumeti in vrednotiti brez poznavanja njegovih korenin in razvojne poti. Nemogoče je tudi kompetentno razvijati lastni umetniški izraz, ne da bi se zavedali kontinuitete, vsega že narejenega in povedanega, okoliščin nastanka in razvoja ter vraščanja v sedanji trenutek. Predvsem pa brez te vednosti ni mogoče vzpostaviti kritične razdalje niti do del sodobnikov in aktualnih tokov, kaj šele do lastnih stvaritev. To je še posebej težko na področju sodobnega plesa, ki je v primerjavi z drugimi umetnostnimi zvrstmi po svetu, zlasti pa pri nas, zelo skromno, kar zadeva strokovno literaturo. Na voljo imamo le prgišče izvirnih domačih del in nekaj malega več prevedenih. Predvsem pa nam je manjkal strnjen zgodovinski pregled, ki bi osvetlil temeljne mejnike in ponudil uporabne podatke o razvoju sodobnega plesa v Sloveniji.

Brati gledališče

Anne Ubersfeld

Knjižnica MGL (135)

2002

»Vsi vemo ali mislimo, da vemo, da gledališča ni mogoče brati,« se glasi uvodni stavek knjige Brati gledališče avtorice Anne Ubersfeld. Bi se torej morali odpovedati branju gledališča ali pa bi ga morda morali brati kot navadno literarno delo?

Mojstrstvo gibanja

Rudolf Laban

Knjižnica MGL (134)

2002

Človek se giblje iz potrebe. Z gibom skuša doseči nekaj, kar ima zanj posebno vrednost. Rudolf Laban nas z Mojstrstvom gibanja želi pripraviti na študij plesa in tako rekoč na premišljevanje z gibanjem. Kot odličen učitelj plesa je v toku svojega življenja raziskoval pomen gibanja v življenju posameznika in družbe. Razvil je tudi poseben sistem in jezik za razumevanje, opisovanje in beleženje gibov, ki se v plesni umetnosti še danes uporablja.

Spomini na smrt

Eugene Ionesco

Knjižnica MGL (132)

2001

RAZPRODANO

O tragediji

Jovan Hristić

Knjižnica MGL (133)

2001

Navdihnjena knjiga z navidez preprostim, a hkrati glede na predmet premišljevanja nič manj zahtevnim in zapletenim naslovom O tragediji.

Zgodovina političnega gledališča

Siegfried Melchinger

Knjižnica MGL (131)

2000

Trditev, da ima politično gledališče svojo zgodovino, je v nasprotju z uveljavljenim mnenjem, da je politično gledališče izum sedanjega časa. Resnica je, da je razvoj političnega gledališča skoraj sorazmeren z razvojem gledališča samega. Vendar je njuna povezanost kompleksnejša, kot je razvidno na prvi pogled.

Teorija sodobne drame 1880–1950

Peter Szondi

Knjižnica MGL (130)

2000

Teorija sodobne drame Petra Szondija je, kljub temu da je bila prvič objavljena leta 1956, še danes temeljno besedilo s področja dramatike in gledališke teorije. Temeljna teza v knjigi je, da oblika literarnih del ni neodvisna od vsebine, ni nekaj abstraktnega in nadčasnega, ni ji podrejena, ampak zaseda enakopraven položaj.

Kako do knjig?

Dosedanje izdaje Knjižnice MGL, ki niso označene kot razprodane, lahko kupite pri blagajni MGL v Gledališki pasaži, ki je odprta vsak delavnik od 12. do 18. ure in uro pred predstavo (Telefon +386 (0)1 2510 852blagajna@mgl.si), novejši naslovi pa so vam na voljo tudi v spletni knjigarni Buča.