Pojdi na vsebino

Knjižnica MGL

Javno uprizarjanje: Eseji o gledališču našega časa

Javno uprizarjanje: Eseji o gledališču našega časa

Janelle Reinelt

Knjižnica MGL (143)

2006

Profesorico Janelle Reinelt najbolje poznamo po njenem delu s področja britanskega gledališča po letu 1950, kjer je mednarodno priznana kot vodilna avtoriteta za sodobno britansko politično gledališče kot tudi za številne vodilne britanske dramatike tega obdobja, kakršni so David Edgar, Caryl Churchill, Edward Bond in Howard Brenton.

Njena knjiga After Brecht: British Epic Theatre (Po Brechtu: Britansko epsko gledališče) iz leta 1994 in zbornik, ki ga je uredila skupaj z Ellen Aston, The Cambridge Companion to Modern British Women Playwrights (Cambridgeov vodnik po sodobnih britanskih dramatičarkah; 2000), sta temeljni deli na tem področju. Njene raziskave pa nikakor niso omejene le na to njeno osrednjo interesno sfero. Pomembne eseje z zelo razvejano tematiko objavlja v vseh vodilnih revijah v angleškem jeziku s tega področja in je tudi v uredniškem odboru številnih izmed njih, denimo pri Theatre Survey, Theatre Research International in vodilni ameriški znanstveni publikaciji Theatre Journal, katere urednica je svojčas bila. Knjiga, ki jo je leta 1992 uredila skupaj z Josephom Roachem, Critical Theory and Performance (Kritiška teorija in uprizarjanje), na splošno velja za doslej najpomembnejši pregled različnih oblik sodobne teorije, in njena popravljena in posodobljena predelava, ki naj bi izšla v letu 2006, je eno najbolj nestrpno pričakovanih del na tem področju. Odnos med gledališčem in uprizoritvijo na eni ter družbenimi razmerami na drugi strani, ki je pri profesorici Reinelt v središču njenih raziskav sodobnega britanskega gledališča, je vedno znova tema, ki jo zanima, in sega daleč prek te specifične gledališke tradicije. novejše pomembnejše publikacije profesorice Reinelt pa kažejo, da se nepretrgano ukvarja tudi z med seboj prepletenimi vprašanji spola, oblasti, družbene angažiranosti in gledališča: Crucibles of Change: Social Change and Performance (Talilni lonci spremembe: Družbena sprememba in uprizarjanje; 2000), Gender in Cultural Performances (Družbeni spol in kulturne uprizoritve; 2005) in pričujoča knjiga z naslovom Javno uprizarjanje: Eseji o gledališču našega časa.

Profesorica Reinelt že dolgo velja za eno vodilnih strokovnjakinj za gledališče in jo vedno znova vabijo predavat na pomembnejše konference in simpozije. Zaseda položaje v vodilnih znanstvenih organizacijah in redno piše za skoraj vse vidnejše revije s tega področja. Še posebej je povezana z revijo Theatre Journal, uradno revijo American Theatre in Higher Education ter najbolj brano in ugledno revijo za gledališke študije. Čeprav je njena avtobiografija morda najpomembnejše priznanje dosežkov neke kariere, so pri Theatre Journal še na številne druge načine zaznamovali njeno odličnost. Ko so marca 2002 izdali posebno številko o tragediji, je bila med vodilnimi gledališkimi strokovnjaki, ki so jih povabili, naj prispevajo svoje misli k tej temi v luči terorističnega napada 11. septembra. Prav tako so jo povabili, naj prispeva daljši članek za posebno številko o gledališkosti, ki jo je istega leta objavila revija Substance, v svetovnem merilu ena vodilnih revij na področju literarne teorije. Če so bili sodelujoči pri posebni številki o tragediji skoraj izključno Američani, pa so prihajali avtorji prispevkov za Substance z vsega sveta, iz Evrope, Azije, Amerike in z Bližnjega vzhoda, urednica pa je bila Kanadčanka. Le pet izmed šestnajstih piscev prispevkov je bilo iz Združenih držav in da je bila med njimi tudi Reineltova, priča o njenem mednarodnem ugledu. Njen članek ob tej priložnosti, čeprav morda manj izviren kot večina njenega dela, je vendarle sijajen pregled razmerij med spornima konceptoma gledališkosti in performativnosti ter tehten prispevek k temu pomembnemu zborniku.

Čeprav je profesorica Reinelt zelo dejavna v vodilnih ameriških organizacijah za profesionalno gledališče in performans, je njena kariera resnično internacionalna. Bila je soustanoviteljica poletnega inštituta za študije gledališča in performansa na helsinški univerzi leta 1995, edinstvenega mednarodnega podviga, ki dolguje ne le svoj obstoj, temveč tudi večji del uspeha njenemu navdihu in predanosti. V desetletju delovanja je inštitut postal pomembno stičišče mladih znanstvenikov številnih narodov.

Profesorica Reinelt po vsem svetu predava na svojem področju, zanesljivo pa je njeno najpomembnejše mednarodno delo pri International Federation of Theatre Research. Že leta je ključna članica te organizacije, bila je tudi med ustanovitelji in glavnimi člani njene prve specializirane skupine, ki se je ukvarjala z analizo uprizarjanja, in sodelovala v upravnem odboru najprej kot podpredsednica, naposled pa je zasedla položaj predsednice, na katerem je še zdaj. Na tem položaju je v prizadevanjih po resnično globalni perspektivi za to organizacijo dosegla več kot katerikoli izmed njenih predhodnikov. Pri tem je navezala pomembne osebne in poklicne stike z gledališkimi strokovnjaki iz številnih držav in zdaj neumorno in zelo učinkovito potuje, da bi to mrežo učvrstila. Sprejela je tudi položaj sourednice nove zbirke založniške hiše Palgrave, kar je še dokaz več za njeno zavzetost in predanost. Zbirka bo posvečena študijam mednarodnih uprizoritev in se bo v prvi vrsti ukvarjala z uprizoritvenimi deli, ki povezujejo različna kulturna izročila.

Njena številna, raznolika in vplivna dela, njeni javni nastopi, predavanja in vse mogoče strokovno udejstvovanje doma in v tujini v obilju dokazujejo, da profesorica Reinelt v tem trenutku spada med najbolj ustvarjalne, angažirane in visoko spoštovane gledališke strokovnjake v Ameriki, Angliji in nenazadnje tudi na svetu.

Cena: 18,80 €

Profesorico Janelle Reinelt najbolje poznamo po njenem delu s področja britanskega gledališča po letu 1950, kjer je mednarodno priznana kot vodilna avtoriteta za sodobno britansko politično gledališče kot tudi za številne vodilne britanske dramatike tega obdobja, kakršni so David Edgar, Caryl Churchill, Edward Bond in Howard Brenton.

Njena knjiga After Brecht: British Epic Theatre (Po Brechtu: Britansko epsko gledališče) iz leta 1994 in zbornik, ki ga je uredila skupaj z Ellen Aston, The Cambridge Companion to Modern British Women Playwrights (Cambridgeov vodnik po sodobnih britanskih dramatičarkah; 2000), sta temeljni deli na tem področju. Njene raziskave pa nikakor niso omejene le na to njeno osrednjo interesno sfero. Pomembne eseje z zelo razvejano tematiko objavlja v vseh vodilnih revijah v angleškem jeziku s tega področja in je tudi v uredniškem odboru številnih izmed njih, denimo pri Theatre Survey, Theatre Research International in vodilni ameriški znanstveni publikaciji Theatre Journal, katere urednica je svojčas bila. Knjiga, ki jo je leta 1992 uredila skupaj z Josephom Roachem, Critical Theory and Performance (Kritiška teorija in uprizarjanje), na splošno velja za doslej najpomembnejši pregled različnih oblik sodobne teorije, in njena popravljena in posodobljena predelava, ki naj bi izšla v letu 2006, je eno najbolj nestrpno pričakovanih del na tem področju. Odnos med gledališčem in uprizoritvijo na eni ter družbenimi razmerami na drugi strani, ki je pri profesorici Reinelt v središču njenih raziskav sodobnega britanskega gledališča, je vedno znova tema, ki jo zanima, in sega daleč prek te specifične gledališke tradicije. novejše pomembnejše publikacije profesorice Reinelt pa kažejo, da se nepretrgano ukvarja tudi z med seboj prepletenimi vprašanji spola, oblasti, družbene angažiranosti in gledališča: Crucibles of Change: Social Change and Performance (Talilni lonci spremembe: Družbena sprememba in uprizarjanje; 2000), Gender in Cultural Performances (Družbeni spol in kulturne uprizoritve; 2005) in pričujoča knjiga z naslovom Javno uprizarjanje: Eseji o gledališču našega časa.

Profesorica Reinelt že dolgo velja za eno vodilnih strokovnjakinj za gledališče in jo vedno znova vabijo predavat na pomembnejše konference in simpozije. Zaseda položaje v vodilnih znanstvenih organizacijah in redno piše za skoraj vse vidnejše revije s tega področja. Še posebej je povezana z revijo Theatre Journal, uradno revijo American Theatre in Higher Education ter najbolj brano in ugledno revijo za gledališke študije. Čeprav je njena avtobiografija morda najpomembnejše priznanje dosežkov neke kariere, so pri Theatre Journal še na številne druge načine zaznamovali njeno odličnost. Ko so marca 2002 izdali posebno številko o tragediji, je bila med vodilnimi gledališkimi strokovnjaki, ki so jih povabili, naj prispevajo svoje misli k tej temi v luči terorističnega napada 11. septembra. Prav tako so jo povabili, naj prispeva daljši članek za posebno številko o gledališkosti, ki jo je istega leta objavila revija Substance, v svetovnem merilu ena vodilnih revij na področju literarne teorije. Če so bili sodelujoči pri posebni številki o tragediji skoraj izključno Američani, pa so prihajali avtorji prispevkov za Substance z vsega sveta, iz Evrope, Azije, Amerike in z Bližnjega vzhoda, urednica pa je bila Kanadčanka. Le pet izmed šestnajstih piscev prispevkov je bilo iz Združenih držav in da je bila med njimi tudi Reineltova, priča o njenem mednarodnem ugledu. Njen članek ob tej priložnosti, čeprav morda manj izviren kot večina njenega dela, je vendarle sijajen pregled razmerij med spornima konceptoma gledališkosti in performativnosti ter tehten prispevek k temu pomembnemu zborniku.

Čeprav je profesorica Reinelt zelo dejavna v vodilnih ameriških organizacijah za profesionalno gledališče in performans, je njena kariera resnično internacionalna. Bila je soustanoviteljica poletnega inštituta za študije gledališča in performansa na helsinški univerzi leta 1995, edinstvenega mednarodnega podviga, ki dolguje ne le svoj obstoj, temveč tudi večji del uspeha njenemu navdihu in predanosti. V desetletju delovanja je inštitut postal pomembno stičišče mladih znanstvenikov številnih narodov.

Profesorica Reinelt po vsem svetu predava na svojem področju, zanesljivo pa je njeno najpomembnejše mednarodno delo pri International Federation of Theatre Research. Že leta je ključna članica te organizacije, bila je tudi med ustanovitelji in glavnimi člani njene prve specializirane skupine, ki se je ukvarjala z analizo uprizarjanja, in sodelovala v upravnem odboru najprej kot podpredsednica, naposled pa je zasedla položaj predsednice, na katerem je še zdaj. Na tem položaju je v prizadevanjih po resnično globalni perspektivi za to organizacijo dosegla več kot katerikoli izmed njenih predhodnikov. Pri tem je navezala pomembne osebne in poklicne stike z gledališkimi strokovnjaki iz številnih držav in zdaj neumorno in zelo učinkovito potuje, da bi to mrežo učvrstila. Sprejela je tudi položaj sourednice nove zbirke založniške hiše Palgrave, kar je še dokaz več za njeno zavzetost in predanost. Zbirka bo posvečena študijam mednarodnih uprizoritev in se bo v prvi vrsti ukvarjala z uprizoritvenimi deli, ki povezujejo različna kulturna izročila.

Njena številna, raznolika in vplivna dela, njeni javni nastopi, predavanja in vse mogoče strokovno udejstvovanje doma in v tujini v obilju dokazujejo, da profesorica Reinelt v tem trenutku spada med najbolj ustvarjalne, angažirane in visoko spoštovane gledališke strokovnjake v Ameriki, Angliji in nenazadnje tudi na svetu.

Cena: 18,80 €

Kako do knjig?

Dosedanje izdaje Knjižnice MGL, ki niso označene kot razprodane, lahko kupite pri blagajni MGL v Gledališki pasaži, ki je odprta vsak delavnik od 12. do 18. ure in uro pred predstavo (Telefon +386 (0)1 2510 852blagajna@mgl.si), novejši naslovi pa so vam na voljo tudi v spletni knjigarni Buča.