Gledališki list

Gledališki list izide ob vsaki premieri. V njem so navedeni ustvarjalci uprizoritve, objavljeni so strokovni članki in predstavljeno je ozadje dramskega besedila, ki je največkrat tudi natisnjeno.

Cena gledališkega lista je 3,5 €.

Naročnina za šest gledaliških listov znaša 17,50 €.

Poravnate jo lahko pri blagajni MGL; dosedanji abonenti in dosedanji imetniki osebne kartice MGL lahko to storite tudi s položnico, ki smo vam jo poslali.