Pojdi na vsebino

Novice

BON21 za predstave v MGL

18. avgust 2021

Do konca leta 2021 lahko nove bone (BON21) unovčite tudi za nakup vstopnic in abonmajev v Mestnem gledališču ljubljanskem.

Splošne informacije o unovčitvi bona BON21

Novi interventni zakon (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida 19) od 15. julija prinaša nov način unovčitve bonov v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi (BON21). Vrednost bona za polnoletne državljane je 100 evrov, za mladoletne pa 50 evrov. Unovčite jih lahko tudi za nakup vstopnic in abonmajev v Mestnem gledališču ljubljanskem, in sicer do konca leta 2021.

Vrednost bona za polnoletne državljane je 100 evrov, za mladoletne pa 50 evrov.

BON21 lahko unovčite do 3 dni pred predstavo.
Najnižja vrednost, za katero lahko vnovčite BON21 (oz. del vrednosti bona) v Mestnem gledališču ljubljanskem, je 10 EUR. 

Dokumenti, potrebni pri unovčevanju bonov:

Predložite obojestransko fotokopijo osebnega dokumenta imetnika bona in izpolnjen obrazec BON21 (Priloga 1 – BON21).

Več informacij o unovčevanju bonov lahko preberete na strani Finančne uprave RS.

Boni so unovčljivi do 31. 12. 2021.

Najpogostejša vprašanja

Kako unovčim BON21 v Mestnem gledališču ljubljanskem? 

BON21 lahko unovčite do 3 dni pred prireditvijo oz. v času vpisov abonmajev. BON21 lahko unovčite pri blagajni MGL. Da bi se izognili čakanju in gneči, prosimo, da s seboj prinesete izpolnjene obrazce in kopijo osebnega dokumenta in da unovčenje bona napoveste na blagajna@mgl.si, saj je postopek zamuden. 

Ali lahko z BON21 kupim abonma?

Da. Abonma je poimenski, zato lahko za nakup celotnega ali le dela abonmaja koristite BON21. 

Ali lahko unovčim le del BON21?

Lahko, vendar le če gre za vaš, osebni bon. Prenesene bone je treba porabiti v celoti.

Ali lahko bon namesto upravičenca unovči druga oseba?

V zakonu je določena  prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

Kolikšna je najnižja vrednost, za katero lahko koristim BON21?

Najnižja vrednost, za katero lahko unovčite BON21 (oz. del vrednosti tega bona) v MGL, je 10 EUR.

Če cena vstopnice presega vrednost BON21 – ali lahko razliko doplačam?

Da. Razlika do končnega zneska bo obračunana posebej. 

Ali lahko z BON21 plačam darilni bon?

Z BON21 se ne more plačati darilnega bona, saj bi to pomenilo, da bi lahko prišlo do prenosa bona na neupravičeno osebo. Prenos bona BON21 je med upravičenimi osebami možen preko ustreznega obrazca/izjave (Priloga 3 – BON21).

Kako lahko unovči bon mladoletna oseba?

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Ta oseba opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona (Priloga 1 – BON21; dosegljivo na spletni strani), in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca (če ga ta ima; v primeru novorojenega otroka, ki še nima osebne izkaznice, zadostuje rojstni list).

Ali lahko z BON21 kupim vstopnico za koncert ali predstavo, ki bo v letu 2022?

Ne. Veljavnost BON21 je časovno omejena na koriščenje do 31. 12. 2021. Izjema so abonmaji. V letu 2022 bo mogoče samo, če bo vlada do konca leta 2021 sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti.

Kaj če prireditev, za katero sem kupil vstopnico z BON21, odpade?

Če prireditev, za katero ste z BON21 kupili vstopnico, ne bo izvedena, vam bomo vrednost bona prav tako vrnili.

Ali lahko združim vrednost lanskega TB in letošnjega BON21 za nakup vstopnic?

Ne. Boni, ki smo jih državljani Slovenije prejeli v letu 2020, niso namenjeni za kulturo, zato jih v Mestnem gledališču ljubljanskem ne morete koristiti, prav tako vrednosti TB iz leta 2020 ni mogoče kombinirati z BON21.