Pojdi na vsebino

Knjižnica MGL

Sodobni ples v Sloveniji

Uršula Teržan

Knjižnica MGL (137)

2003

Aktualnih ustvarjalnih teženj nekega umetniškega področja ni mogoče razumeti in vrednotiti brez poznavanja njegovih korenin in razvojne poti. Nemogoče je tudi kompetentno razvijati lastni umetniški izraz, ne da bi se zavedali kontinuitete, vsega že narejenega in povedanega, okoliščin nastanka in razvoja ter vraščanja v sedanji trenutek. Predvsem pa brez te vednosti ni mogoče vzpostaviti kritične razdalje niti do del sodobnikov in aktualnih tokov, kaj šele do lastnih stvaritev. To je še posebej težko na področju sodobnega plesa, ki je v primerjavi z drugimi umetnostnimi zvrstmi po svetu, zlasti pa pri nas, zelo skromno, kar zadeva strokovno literaturo. Na voljo imamo le prgišče izvirnih domačih del in nekaj malega več prevedenih. Predvsem pa nam je manjkal strnjen zgodovinski pregled, ki bi osvetlil temeljne mejnike in ponudil uporabne podatke o razvoju sodobnega plesa v Sloveniji.

Uršula Teržan je s svojo knjigo prizadevno zaorala to slabo obdelano ledino. Povzela je obdobje od prve svetovne vojne s skromnimi začetki in kmalu nato z opaznimi vzponi, obdobje sprva omejenih, domala getoiziranih neformalnih oblik delovanja po drugi vojni in končno čas intenzivnih gibanj v 70-ih in 80-ih letih preteklega stoletja, ko je ob postopnem odpiranju v Evropo in svet prišlo do ponovnega pretoka informacij in se je začela vzpostavljati "plesna piramida". Zaradi nezmožnosti rednega sodobno-plesnega šolanja so se namreč razvile neformalne oblike izobraževanja, ki so ponujale informacije o plesnih tehnikah in različnih ustvarjalnih pristopih ter spodbujale združevanje mladih v plesne skupine. Tako se je plesna baza vse bolj širila, kar je bil tudi eden od pogojev za prehod v profesionalnost. Izjemno pomemben je avtoričin prispevek k osvetlitvi razvoja v zadnjih petindvajsetih letih. V tem času smo Slovenci namreč izoblikovali profesionalni vrh piramide, se s pomembnimi dosežki doma in na tujem vključili v svetovni tok plesnega dogajanja in dosegli pol stoletja pričakovani cilj - zagotoviti redno sodobno-plesno šolanje. Avtorica je skrbno zbrala izjemno veliko gradiva: podatkov, navedkov in citatov, ni pa se spuščala v komentarje in analize; prepustila jih je sodobnikom, ključnim osebnostim, s katerimi je opravila številne pogovore. Zapisala je pričevanja, mnenja in misli vrste ustvarjalcev, pedagogov in drugih akterjev, ki so temeljno prispevali k nastanku sodobno-plesne scene, s kakršno se kljub vsakovrstnim težavam danes vendarle lahko pohvalimo. Knjiga Sodobni ples v Sloveniji Uršule Teržan bo v veliko pomoč vsem, ki potrebujejo podatke pa tudi strnjeno podobo o našem sodobnem plesu: študentom umetniških šol in akademij, umetnostnim zgodovinarjem, piscem, kritikom, plesalcem, koreografom, plesnim in drugim pedagogom ter ustvarjalcem, ljubiteljem - pa seveda tudi vsem drugim, ki se tako ali drugače ukvarjajo s plesom in umetnostjo sploh.
Neja Kos

Cena: 10,50 €

Aktualnih ustvarjalnih teženj nekega umetniškega področja ni mogoče razumeti in vrednotiti brez poznavanja njegovih korenin in razvojne poti. Nemogoče je tudi kompetentno razvijati lastni umetniški izraz, ne da bi se zavedali kontinuitete, vsega že narejenega in povedanega, okoliščin nastanka in razvoja ter vraščanja v sedanji trenutek. Predvsem pa brez te vednosti ni mogoče vzpostaviti kritične razdalje niti do del sodobnikov in aktualnih tokov, kaj šele do lastnih stvaritev. To je še posebej težko na področju sodobnega plesa, ki je v primerjavi z drugimi umetnostnimi zvrstmi po svetu, zlasti pa pri nas, zelo skromno, kar zadeva strokovno literaturo. Na voljo imamo le prgišče izvirnih domačih del in nekaj malega več prevedenih. Predvsem pa nam je manjkal strnjen zgodovinski pregled, ki bi osvetlil temeljne mejnike in ponudil uporabne podatke o razvoju sodobnega plesa v Sloveniji.

Uršula Teržan je s svojo knjigo prizadevno zaorala to slabo obdelano ledino. Povzela je obdobje od prve svetovne vojne s skromnimi začetki in kmalu nato z opaznimi vzponi, obdobje sprva omejenih, domala getoiziranih neformalnih oblik delovanja po drugi vojni in končno čas intenzivnih gibanj v 70-ih in 80-ih letih preteklega stoletja, ko je ob postopnem odpiranju v Evropo in svet prišlo do ponovnega pretoka informacij in se je začela vzpostavljati "plesna piramida". Zaradi nezmožnosti rednega sodobno-plesnega šolanja so se namreč razvile neformalne oblike izobraževanja, ki so ponujale informacije o plesnih tehnikah in različnih ustvarjalnih pristopih ter spodbujale združevanje mladih v plesne skupine. Tako se je plesna baza vse bolj širila, kar je bil tudi eden od pogojev za prehod v profesionalnost. Izjemno pomemben je avtoričin prispevek k osvetlitvi razvoja v zadnjih petindvajsetih letih. V tem času smo Slovenci namreč izoblikovali profesionalni vrh piramide, se s pomembnimi dosežki doma in na tujem vključili v svetovni tok plesnega dogajanja in dosegli pol stoletja pričakovani cilj - zagotoviti redno sodobno-plesno šolanje. Avtorica je skrbno zbrala izjemno veliko gradiva: podatkov, navedkov in citatov, ni pa se spuščala v komentarje in analize; prepustila jih je sodobnikom, ključnim osebnostim, s katerimi je opravila številne pogovore. Zapisala je pričevanja, mnenja in misli vrste ustvarjalcev, pedagogov in drugih akterjev, ki so temeljno prispevali k nastanku sodobno-plesne scene, s kakršno se kljub vsakovrstnim težavam danes vendarle lahko pohvalimo. Knjiga Sodobni ples v Sloveniji Uršule Teržan bo v veliko pomoč vsem, ki potrebujejo podatke pa tudi strnjeno podobo o našem sodobnem plesu: študentom umetniških šol in akademij, umetnostnim zgodovinarjem, piscem, kritikom, plesalcem, koreografom, plesnim in drugim pedagogom ter ustvarjalcem, ljubiteljem - pa seveda tudi vsem drugim, ki se tako ali drugače ukvarjajo s plesom in umetnostjo sploh.
Neja Kos

Cena: 10,50 €

Kako do knjig?

Dosedanje izdaje Knjižnice MGL, ki niso označene kot razprodane, lahko kupite pri blagajni MGL v Gledališki pasaži, ki je odprta vsak delavnik od 12. do 18. ure in uro pred predstavo (Telefon +386 (0)1 2510 852blagajna@mgl.si), novejši naslovi pa so vam na voljo tudi v spletni knjigarni Buča.