Pojdi na vsebino

Knjižnica MGL

Razmerja v sodobni slovenski dramatiki

Razmerja v sodobni slovenski dramatiki

France Pibernik

Knjižnica MGL (114)

1992

France Pibernik je pri zbiranju gradiva za knjigo o sodobni slovenski dramatiki izhajal iz temeljnega spoznanja, da v njegovem času vzporedno živijo številne in zelo različne literarne usmeritve. Razpoznavati njihova medsebojna razmerja, primerjati njihove estetske opredelitve, vsebinske in formalne določenosti, zarisati časovno funkcionalnost posameznih avtorjev in njihovih umetniških stvaritev so bili orientacijski cilji dolgoletnega raziskovanja.

Obseg zastopanih avtorjev zajema obdobje med obema vojnama (Bratko Kreft in Ivan Mrak) do povojnih desetletjih, ko so se pri nas zvrstile mnoge generacije, ki so po letih vsesplošnega stagniranja zaradi ideološko političnega pritiska in estetske blokade intenzivno začele novo dobo gledališča in dramske umetnosti. Pri tem ključni pomen odigrajo Oder 57 in druga eksperimentalna gledališča (Glej, Pekarna, Gledališče Pupilije Ferkeverk itn.).

Knjiga vsebuje eseje oz. razmišljanja enaindvajsetih avtorjev in se konča s pismom Emila Filipčiča Kako naj odgovorim Francetu Piberniku? (leta 1991), kar namiguje na obliko dopisovanja in intervjuvanja, ki je avtorjem omogočilo posebno konfrontacijo s svojim delom. Njihove refleksije in pogledi nazaj, na razvoj in spremembe slovenske dramatike in dojemanje gledališča, so dragocen dokument, ki v vsako znanje o gledališču vstavi nove in spregledane informacije in občutja, ki bi nam ostale neznanka.

Cena: 2,00 €

France Pibernik je pri zbiranju gradiva za knjigo o sodobni slovenski dramatiki izhajal iz temeljnega spoznanja, da v njegovem času vzporedno živijo številne in zelo različne literarne usmeritve. Razpoznavati njihova medsebojna razmerja, primerjati njihove estetske opredelitve, vsebinske in formalne določenosti, zarisati časovno funkcionalnost posameznih avtorjev in njihovih umetniških stvaritev so bili orientacijski cilji dolgoletnega raziskovanja.

Obseg zastopanih avtorjev zajema obdobje med obema vojnama (Bratko Kreft in Ivan Mrak) do povojnih desetletjih, ko so se pri nas zvrstile mnoge generacije, ki so po letih vsesplošnega stagniranja zaradi ideološko političnega pritiska in estetske blokade intenzivno začele novo dobo gledališča in dramske umetnosti. Pri tem ključni pomen odigrajo Oder 57 in druga eksperimentalna gledališča (Glej, Pekarna, Gledališče Pupilije Ferkeverk itn.).

Knjiga vsebuje eseje oz. razmišljanja enaindvajsetih avtorjev in se konča s pismom Emila Filipčiča Kako naj odgovorim Francetu Piberniku? (leta 1991), kar namiguje na obliko dopisovanja in intervjuvanja, ki je avtorjem omogočilo posebno konfrontacijo s svojim delom. Njihove refleksije in pogledi nazaj, na razvoj in spremembe slovenske dramatike in dojemanje gledališča, so dragocen dokument, ki v vsako znanje o gledališču vstavi nove in spregledane informacije in občutja, ki bi nam ostale neznanka.

Cena: 2,00 €

Kako do knjig?

Dosedanje izdaje Knjižnice MGL, ki niso označene kot razprodane, lahko kupite pri blagajni MGL v Gledališki pasaži, ki je odprta vsak delavnik od 12. do 18. ure in uro pred predstavo (Telefon +386 (0)1 2510 852blagajna@mgl.si), novejši naslovi pa so vam na voljo tudi v spletni knjigarni Buča.