Pojdi na vsebino

Knjižnica MGL

Fenomenologija gledališča

Fenomenologija gledališča

Jens Roselt

Knjižnica MGL (162)

2014

Jens Roselt je s Fenomenologijo gledališča (2008) napisal monumentalno znanstveno študijo, ki bralca prevzame z erudicijo, mnoštvom podatkov in teoretskih izpeljav, urejenih v pregledno in jasno dramaturško strukturo. Dramaturgija je epska, vsebuje pa tudi momente klasičnega dramskega suspenza. 

Knjigo je izdala ugledna münchenska založba Wilhelm Fink kot 56. zvezek zbirke Übergänge, ki jo urejata sociolog Wolfgang Eßbach in filozof Bernhard Waldenfels. Najbrž velja že v izhodišču razčistiti potencialni nesporazum, ki bi lahko vzniknil iz naslova: Jens Roselt ni napisal filozofske knjige s področja fenomenologije, temveč teatrološko študijo, ki se navezuje na fenomenološko tradicijo, pojmovni aparat te filozofske discipline in ene najdominantnejših smeri v filozofiji 20. stoletja pa učinkovito uporabi za poimenovanje specifično gledaliških fenomenov. Kot poudarjata njena urednika, gre pri seriji Übergänge za knjige, ki se gibljejo »po vmesnem področju, na katerem se srečujejo in prepletajo filozofski razmisleki in družboslovne raziskave «. Tudi Roseltova knjiga zajema iz te vmesnosti med filozofskim mišljenjem in znanstvenim vedenjem. Temelji na bogati tradiciji nemške teatrologije, ki jo je pred skoraj natanko sto leti utemeljil Max Herrmann (1865–1942), nekaj kasneje pa je postala samostojna univerzitetna disciplina in študijska smer.

Jens Roselt, profesor za teorijo in prakso gledališča na univerzi v Hildesheimu, se je rodil leta 1968 v Wildeshausnu, manjšem mestu blizu Bremna na Spodnjem Saškem. Med  1994 in 1998 je študiral uporabne gledališke vede na univerzah v Mainzu in Gießnu, kjer je 1998 doktoriral s tezo o ironiji in gledališču. Disertacijo je naslednje leto izdal tudi v knjižni obliki. Med 1999 in 2008 je sodeloval z Eriko Fischer-Lichte in njenim znanstvenim krogom na področju posebnih raziskav »Kulture performativnega« na Svobodni univerzi v Berlinu, kjer je napredoval od sodelavca prek asistenta do direktorja in bil tam 2008 s Fenomenologijo gledališča tudi habilitiran. Sodelovanje z ugledno profesorico pomeni uvrstitev v prvo ligo nemške teatrologije. V desetletju in pol je objavil enormno število znanstvenih razprav s področij estetike sodobnega gledališča in performansa, fenomenologije, zgodovine in teorije igre, gledališkega prostora, analize predstav, metodologije gledaliških vaj itd., ob tem pa kot (so)avtor in (so)urednik izdal tudi nekaj zbornikov. Z avtorskimi prispevki je sodeloval tudi pri samostojnem zvezku znanega Metzlerjevega leksikona Theatertheorie (2005). Vzporedno s svojim znanstvenim angažmajem deluje Jens Roselt ves čas tudi kot gledališki praktik: dramatik, dramaturg, kritik in prevajalec. Napisal je nekaj odmevnih dramskih besedil in kot dramaturg sodeloval z najambicioznejšimi gledališči v nemškem prostoru. Tudi obširne bibliografije v Roseltovih knjigah dokazujejo njegovo že kar neverjetno storilnost, pri čemer so vsi njegovi spisi, ne glede na temo, nasičeni s pustolovskim intelektualnim esprijem ter napisani z izdatno mero humorja in (samo)ironije, zato bi Roselta lahko brez težav razglasili za najbolj duhovitega in pronicljivega gledališkega teoretika tega časa.

Cena: 25,00 €

Jens Roselt je s Fenomenologijo gledališča (2008) napisal monumentalno znanstveno študijo, ki bralca prevzame z erudicijo, mnoštvom podatkov in teoretskih izpeljav, urejenih v pregledno in jasno dramaturško strukturo. Dramaturgija je epska, vsebuje pa tudi momente klasičnega dramskega suspenza. 

Knjigo je izdala ugledna münchenska založba Wilhelm Fink kot 56. zvezek zbirke Übergänge, ki jo urejata sociolog Wolfgang Eßbach in filozof Bernhard Waldenfels. Najbrž velja že v izhodišču razčistiti potencialni nesporazum, ki bi lahko vzniknil iz naslova: Jens Roselt ni napisal filozofske knjige s področja fenomenologije, temveč teatrološko študijo, ki se navezuje na fenomenološko tradicijo, pojmovni aparat te filozofske discipline in ene najdominantnejših smeri v filozofiji 20. stoletja pa učinkovito uporabi za poimenovanje specifično gledaliških fenomenov. Kot poudarjata njena urednika, gre pri seriji Übergänge za knjige, ki se gibljejo »po vmesnem področju, na katerem se srečujejo in prepletajo filozofski razmisleki in družboslovne raziskave «. Tudi Roseltova knjiga zajema iz te vmesnosti med filozofskim mišljenjem in znanstvenim vedenjem. Temelji na bogati tradiciji nemške teatrologije, ki jo je pred skoraj natanko sto leti utemeljil Max Herrmann (1865–1942), nekaj kasneje pa je postala samostojna univerzitetna disciplina in študijska smer.

Jens Roselt, profesor za teorijo in prakso gledališča na univerzi v Hildesheimu, se je rodil leta 1968 v Wildeshausnu, manjšem mestu blizu Bremna na Spodnjem Saškem. Med  1994 in 1998 je študiral uporabne gledališke vede na univerzah v Mainzu in Gießnu, kjer je 1998 doktoriral s tezo o ironiji in gledališču. Disertacijo je naslednje leto izdal tudi v knjižni obliki. Med 1999 in 2008 je sodeloval z Eriko Fischer-Lichte in njenim znanstvenim krogom na področju posebnih raziskav »Kulture performativnega« na Svobodni univerzi v Berlinu, kjer je napredoval od sodelavca prek asistenta do direktorja in bil tam 2008 s Fenomenologijo gledališča tudi habilitiran. Sodelovanje z ugledno profesorico pomeni uvrstitev v prvo ligo nemške teatrologije. V desetletju in pol je objavil enormno število znanstvenih razprav s področij estetike sodobnega gledališča in performansa, fenomenologije, zgodovine in teorije igre, gledališkega prostora, analize predstav, metodologije gledaliških vaj itd., ob tem pa kot (so)avtor in (so)urednik izdal tudi nekaj zbornikov. Z avtorskimi prispevki je sodeloval tudi pri samostojnem zvezku znanega Metzlerjevega leksikona Theatertheorie (2005). Vzporedno s svojim znanstvenim angažmajem deluje Jens Roselt ves čas tudi kot gledališki praktik: dramatik, dramaturg, kritik in prevajalec. Napisal je nekaj odmevnih dramskih besedil in kot dramaturg sodeloval z najambicioznejšimi gledališči v nemškem prostoru. Tudi obširne bibliografije v Roseltovih knjigah dokazujejo njegovo že kar neverjetno storilnost, pri čemer so vsi njegovi spisi, ne glede na temo, nasičeni s pustolovskim intelektualnim esprijem ter napisani z izdatno mero humorja in (samo)ironije, zato bi Roselta lahko brez težav razglasili za najbolj duhovitega in pronicljivega gledališkega teoretika tega časa.

Cena: 25,00 €

Kako do knjig?

Dosedanje izdaje Knjižnice MGL, ki niso označene kot razprodane, lahko kupite pri blagajni MGL v Gledališki pasaži, ki je odprta vsak delavnik od 12. do 18. ure in uro pred predstavo (Telefon +386 (0)1 2510 852blagajna@mgl.si), novejši naslovi pa so vam na voljo tudi v spletni knjigarni Buča.