Pojdi na vsebino

Knjižnica MGL

Bolečina in moč

Bolečina in moč

Marko Slodnjak

Knjižnica MGL (109)

1990

Poklon Knjižnice MGL Marku Slodnjaku, enemu iz plejade slovenskih dramaturgov, ponuja avtorjevo zapuščino le minimalno selekcionirano in strnjeno na 438 straneh tipkopisa.

Na ta način se izogne »pietetno« naravnanim dokumentarističnim publikacijam in bralcu kljub navidezno naključnim in fragmentarnim objavam oživi heterogeno, a enovito Slodnjakovo podobo, omogoča pa tudi drugačna branja. Janez Pipan tako uvodoma ugotavlja, »da je z natančnim prebiranjem teh pesniško-filozofskih prebliskov in fragmentov moč formulirati ne le bolj ali manj konsistentno avtorjevo intelektualno in profesionalno biografijo, pač pa tudi duhovno, kulturno, intelektualno, pa tudi politično biografijo (zgodovino) dogajanja slovenskega (in jugoslovanskega) občestva od konca šestdesetih let (študentskega dogajanja) do sredine osemdesetih«.

Knjiga je kronološko razdeljena v štiri tematološke sklope, kjer prvi del predstavlja izbor iz Slodnjakove alternativne in marginalne ter družbeno angažirane publicistike v Tribuni in Problemih/Literaturi, v naslednjem delu je zastopana njegova (literarno) kritiška misel iz dnevnega časopisja, druga polovica knjige pa tvori jedro praktičnega dramaturškega sodelovanja z različnimi režiserji: transkripcije analiz iz magnetofonskih posnetkov z »razčlembnih« vaj, ki tvorijo komplementaren par s članki iz gledaliških listov (v četrtem delu). Izdaja je opremljena tudi z natančno popisano Slodnjakovo bibliografijo in fotografsko dokumentacijo nekaterih uprizoritev, v katerih je materializirana njegova dramaturška misel.

Naslov publikacije Bolečina in moč zapolnjuje istoimenski Slodnjakov esej (o Cankarjevih Hlapcih) in po mnenju obeh urednikov – poleg Janeza Pipana še Iva Svetine – predstavlja pojmovno in izkustveno razdvojenost, ki najkompleksneje izraža Slodnjakovo eksistencialno razpetost, predvsem pa njegovo osebno, intimno ter erotično zavezanost gledališču kot javnemu prostoru bolečine. V prezgodaj končani življenjski in umetniški zgodbi je Slodnjak za sabo pustil te zadnje, »kot dih kratke in enigmatične besede«, ki naseljujejo moto knjige: »Ritualno žrtvovanje človeškega srca, zavesti, ljubezni in vere, da bi bili siti in napojeni bogovi na zemlji.«

»To je vse. Ostalo je v knjigi.«

Knjigo je mogoče kupiti tudi preko spleta na naslovu: www.buca.si

Cena: 2,00 €

Poklon Knjižnice MGL Marku Slodnjaku, enemu iz plejade slovenskih dramaturgov, ponuja avtorjevo zapuščino le minimalno selekcionirano in strnjeno na 438 straneh tipkopisa.

Na ta način se izogne »pietetno« naravnanim dokumentarističnim publikacijam in bralcu kljub navidezno naključnim in fragmentarnim objavam oživi heterogeno, a enovito Slodnjakovo podobo, omogoča pa tudi drugačna branja. Janez Pipan tako uvodoma ugotavlja, »da je z natančnim prebiranjem teh pesniško-filozofskih prebliskov in fragmentov moč formulirati ne le bolj ali manj konsistentno avtorjevo intelektualno in profesionalno biografijo, pač pa tudi duhovno, kulturno, intelektualno, pa tudi politično biografijo (zgodovino) dogajanja slovenskega (in jugoslovanskega) občestva od konca šestdesetih let (študentskega dogajanja) do sredine osemdesetih«.

Knjiga je kronološko razdeljena v štiri tematološke sklope, kjer prvi del predstavlja izbor iz Slodnjakove alternativne in marginalne ter družbeno angažirane publicistike v Tribuni in Problemih/Literaturi, v naslednjem delu je zastopana njegova (literarno) kritiška misel iz dnevnega časopisja, druga polovica knjige pa tvori jedro praktičnega dramaturškega sodelovanja z različnimi režiserji: transkripcije analiz iz magnetofonskih posnetkov z »razčlembnih« vaj, ki tvorijo komplementaren par s članki iz gledaliških listov (v četrtem delu). Izdaja je opremljena tudi z natančno popisano Slodnjakovo bibliografijo in fotografsko dokumentacijo nekaterih uprizoritev, v katerih je materializirana njegova dramaturška misel.

Naslov publikacije Bolečina in moč zapolnjuje istoimenski Slodnjakov esej (o Cankarjevih Hlapcih) in po mnenju obeh urednikov – poleg Janeza Pipana še Iva Svetine – predstavlja pojmovno in izkustveno razdvojenost, ki najkompleksneje izraža Slodnjakovo eksistencialno razpetost, predvsem pa njegovo osebno, intimno ter erotično zavezanost gledališču kot javnemu prostoru bolečine. V prezgodaj končani življenjski in umetniški zgodbi je Slodnjak za sabo pustil te zadnje, »kot dih kratke in enigmatične besede«, ki naseljujejo moto knjige: »Ritualno žrtvovanje človeškega srca, zavesti, ljubezni in vere, da bi bili siti in napojeni bogovi na zemlji.«

»To je vse. Ostalo je v knjigi.«

Knjigo je mogoče kupiti tudi preko spleta na naslovu: www.buca.si

Cena: 2,00 €

Kako do knjig?

Dosedanje izdaje Knjižnice MGL, ki niso označene kot razprodane, lahko kupite pri blagajni MGL v Gledališki pasaži, ki je odprta vsak delavnik od 12. do 18. ure in uro pred predstavo (Telefon +386 (0)1 2510 852blagajna@mgl.si), novejši naslovi pa so vam na voljo tudi v spletni knjigarni Buča.