Nesmisel je ne-misel.

Bivanjski absurd, kot ga zna skozi govorico in situacije razgaliti le mojster avantgardne dramatike.