Komedija o čakanju. Tragedija o čakanju. Nesmiselna komedija o smislu. Smiselna tragedija o nesmislu.