Usmeritev

Mestno gledališče ljubljansko je leta 1949 ustanovilo Mesto Ljubljana kot drugo dramsko gledališče Ljubljane. Delovati je začelo na skromnem, majhnem odru s skupino zagretih igralcev in študentov Akademije za gledališče. Sčasoma je preraslo v moderno gledališko družino, ki danes šteje 35 stalnih in več kot 40 gostujočih igralcev.

Financiranje poteka iz treh virov: Ministrstvo za kulturo, Mesto Ljubljana in lasten prihodek.

Usmeritev

Mestno gledališče ljubljansko ima za seboj skupaj 70 let profesionalne zgodovine in je s prek 100 zaposlenimi drugo največje slovensko gledališče. 35-članski igralski ansambel odigra vsako sezono okrog 400 predstav pred skupaj 100.000 gledalci. Gledališče pripravi povprečno 12 premier na leto.

Umetniško zgodovino MGL odlikuje dejstvo, da so v njegovih repertoarjih vse od nastanka sodelovali mnogi najpomembnejši slovenski ustvarjalci: igralci, režiserji, pisci dramskih besedil ... Med posamezniki, ki so programsko usmerjali gledališče, naj omenimo legendarnega dramaturga Lojzeta Filipiča, ki je s svojim načinom vodenja in oblikovanja repertoarja postavil nekatere še danes vzorčne standarde koncipiranja modernega teatra. Nekaj najznamenitejših postavitev režiserjev Mileta Koruna in Dušana Jovanovića je nastalo prav na odru MGL in zaznamovalo obdobja, v katerih je to gledališče s svojo programsko in uprizoritveno prakso hodilo daleč pred drugimi.

Trenutna repertoarna usmerjenost MGL sledi tistim načelom, ki zapovedujejo gledališču živ, polemičen, sproten dialog s sodobnostjo. Nabor besedil in tematik je zajet iz moderne (sočasne) dramatike, klasične igre so v program MGL vključene redkeje, praviloma takrat, ko izbor ustvarjalcev zagotavlja aktualno branje in ostro ter vznemirljivo konfrontacijo. S svojimi lastnimi in množico koprodukcijskih postavitev želi MGL v svoji ponudbi odpirati možnosti različnim žanrom in uprizoritvenim principom, predvsem pa se čim pozorneje odzivati na svet okrog sebe. Rekordno število obiskovalcev, ki si vsako sezono ogledajo predstave MGL, zavezuje snovalce repertoarja k odločitvam za široko zastavljene in komunikativne vsebine. Prav te lastnosti – strastna zavzetost, intenzivnost, zahtevnost, kritičnost ... – pa so po našem prepričanju (lahko) gonilo kvalitetnih scenskih dogodkov. Verjamemo, da nabor izbranih vsebin repertoarja MGL drži ogledalo veliko različnim podobam Evrope na začetku stoletja.

Poslopje Mestnega gledališča ljubljanskega stoji v centru glavnega mesta in ima tri dvorane: veliko (327 sedežev), Malo sceno (80 sedežev) in Studio MGL (50 sedežev).

Naša publika v gledališki svet vstopa skozi gledališko pasažo med Čopovo in Nazorjevo ulico. Čez poletje 2010 smo prenovili velik del preddverja, toalete, stopnišče do velikega odra in Male scene. Že poleti 2009 pa smo s pomočjo Mestne občine Ljubljana in Ministrstva za kulturo zagotovili dvigalo za obiskovalce do velikega odra in Male scene.

Obgledališki program

Znotraj MGL že 60 let deluje samostojna knjižna založba, specializirana za izdajo izključno gledališke literature; bodisi memoarske, teoretske, zgodovinske in slovarske. Knjižna zbirka obsega danes 172 naslovov, vsako leto pa izideta vsaj dve novi knjigi.