Doslej izšlo

melchinger

Zgodovina političnega gledališča

Siegfried Melchinger, 2000

Trditev, da ima politično gledališče svojo zgodovino, je v nasprotju z uveljavljenim mnenjem, da je politično gledališče izum sedanjega časa. Resnica je, da je razvoj političnega gledališča skoraj sorazmeren z razvojem gledališča samega. Vendar je njuna povezanost kompleksnejša, kot je razvidno na prvi pogled.

Neposredno pobudo za nastanek knjige je treba iskati v burnosti družbenih dogajanj v drugi polovici šestdesetih let 20. stoletja. Izšla je leta 1971, vendar njen pomen nikakor ni časovno pogojen. Gre za zgodovinski pregled kontekstov, ki so izzivali, spodbujali in ukinjali kritično gledališče. Hkrati je analiza delikatnega razmerja med politiko in njenim zrcalom – gledališčem. Aktualnost tega razmerja se bo obdržala, vse dokler bosta obstajala oba pola: gledališče in politika. Kdo ima zadnjo besedo? Ni pomembno, pomembno je, da se nikoli ne nehamo spraševati: kaj storiti?

Zgodovina političnega gledališča je najbolj znana knjiga Siegfrieda Melchingerja, ki se je kot urednik, kritik in dramaturg vsekakor poglobljeno ukvarjal z gledališčem. Nastala je na podlagi predavanj iz šolskega leta 1970/71 na Državni visoki šoli za gledališko umetnost v Stuttgartu. Prinaša zanimivo in poučno branje, ki nam odpre popoln pregled političnega gledališča skozi zgodovino: od Grkov do postmoderne.

Politično gledališče ima toliko svobode, kolikor si je vzame. Avtor je mnenja, da bi si jo moralo nenehno jemati.
V slovenščino je knjigo prevedla Mojca Kranjc.