Doslej izšlo

klotz

Zaprta in odprta forma v drami

Volker Klotz, 1996

Cilj knjige Zaprta in odprta drama je idealno-tipično opisati obe nasprotni poglavitni tendenci v zgradbi drame, da bi raznoterost možnosti zakoličili tako rekoč s strani. Ob razčlembi določenega dramskega dela nam lahko po zaslugi parametrov, ki so na voljo – dramskega dejanja, oseb, prostora, časa, jezika in kompozicije –, služi kot torba z orodjem.

Klotz je s svojim raziskovanjem izostril pogled na konstrukcijske forme in hkrati omajal nagnjenost k svetovnonazorskem čenčanju. S tem si je zagotovil trajen uspeh na univerzah in gimnazijah. Knjigo povezuje prepričanje, da so vprašanja poetične zvrsti osrednji predmet literarne vede. Kajti zvrstna poetika je tisti prostor, kjer se srečujeta izpolnitev in kršitev konvencije. Je odločujoče presečišče: med posameznim delom in literarnim sistemom (sodobnim in kasnejšim), med literarno prakso in teorijo, med avtorjem in publiko, med avantgardnim individualnim eksperimentom in okornim aparatom.

Volker Klotz je profesor literarnih ved v Stuttgartu; predaval je na univerzah v različnih evropskih in severnoafriških državah. Je dramaturški svetovalec na Dunaju in gledališki kritik. Zaprta in odprta forma v drami je njegova druga knjiga, ki prvič izšla leta 1960 v Münchnu. Sledili so ji številni ponatisi.

V slovenščini je izšla trinajsta in na novo pregledana izdaja, ki jo je prevedla Mojca Kranjc.