Doslej izšlo

Teorije gledališča I

Marvin Carlson, 1992

»Vsak teoretik nosi v sebi celotno negledališko stroko – s pojmovanji, izrazoslovjem in snovnim izročilom vred – ki je od gledališča pogosto precej odmaknjena, a se je prav znotraj nje razvijalo in oblikovalo specifično teoretsko poročilo o gledališču.« Knjiga Marvina Carlsona Teorije gledališča I je Zgodovinski in kritični pregled od Grkov do danes, kakor nam napoveduje podnaslov že na platnici. Knjiga je izšla leta 1984 in vsebuje deset poglavji, ki se tematsko končajo pri Osemnajstem stoletju v Franciji. Poleg tega vsebuje še imensko in stvarno kazalo ter uvod avtorja.

Izraz teorija se v knjigi uporablja v pomenu splošnih načel, ki zahtevajo metode, cilje, funkcije in značilnosti te posebne umetnostne oblike. Teorija pa je le redko samozadostna in zato ne obstaja v čisto obliki. Razmišljanja o gledališču so prepletena in povezana z razmišljanjem o drugih umetnostih in tukaj se teorija prepleta z estetiko. Splošna načela so najpogosteje izpeljana ali ilustrirana s primeri posameznih dram ali uprizoritev, tu pa se teorija prepleta s kritiko in kritiško oceno. Namen te knjige je slediti razvoju ideje o tem kaj je gledališče, kaj je bilo in kaj bo.

Knjigo je prevedla Alja Predan.