Doslej izšlo

Toporisic naslovka

Ranljivo telo teksta in odra

Tomaž Toporišič, 2007

V Knjižnici MGL je izšla nova knjiga dr. Tomaža Toporišiča Ranljivo telo teksta in odra. Podlaga tega izvirnega teoretskega dela je doktorska disertacija Kriza dramskega avtorja v gledališču osemdesetih in devetdesetih let dvajsetega stoletja, ki jo je avtor novembra lani zagovarjal na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na ljubljanski Filozofski fakulteti.

Dr. Lado Kralj v uvodni besedi zapiše: "Avtor v knjigi nadaljuje, bistveno dopolnjuje in nadgrajuje raziskavo Med zapeljevanjem in sumničavostjo (2004), v kateri se je ukvarjal z razmerjem med tekstom in uprizoritvijo v slovenskem gledališču v 2. polovici 20. stoletja. Od krize teksta je Toporišič prešel h krizi avtorja. Čas obravnave je ostal približno isti, pravzaprav se je zožil na zgolj osemdeseta in devetdeseta leta, izbor obravnavanih avtorjev pa se je močno spremenil. /…/ Teoretski del prinese nekatera odločilna in doslej manj znana teatrološka imena (Robert Abirached, Jean-Pierre Sarrazac, Gerda Poschmann), praktične aplikacije pa presežejo slovenski okvir in se ukvarjajo z desetimi vrhunskimi dramatiki današnjega svetovnega gledališča (Peter Handke, Dane Zajc, Veno Taufer, Milan Jesih, Ivo Svetina, Dušan Jovanović, Bernard-Marie Koltes, Heiner Müller, Efriede Jelinek in Sarah Kane)."

Knjigo je mogoče kupiti tudi preko spleta na naslovu: www.buca.si