Doslej izšlo

Rudi Seligo

Identifikacija in katarza

Rudi Šeligo, 1989

Šeligova razprava je usmerjena v tehtanje možnosti identifikacije in katarze gledalca v sodobni drami oz. sodobni gledališki predstavi. Kot je avtor zapisal v Uvodu h knjigi, se ta  možnost kaže predvsem skozi nekatere relevantne estetike oz. poetike drame.

Prvo poglavje knjige Identifikacija in katarza opredeljuje pomen katarze in tragedije v Aristotelovi Poetiki, kar je relevantnega pomena pri mišljenju o problematiki sodobnih dram. Šeligo nadaljuje z Brechtom in njegovimi postavki, ki so tako drugačne, da že predstavljajo razmejitev med aristotelovsko in nearistotelovsko dramo. Popoln odmik od poetike in strukture drame pa je zasnovala misel Antonina Artauda, ki mu Šeligo posveča tretje poglavje preden začne analizirati razmerje med  »sistemom verbalnih jezikovnih znakov« fikcije in stvarnosti v poglavju z naslovom Model – referent. Naprej se avtor spusti v razmislek o Magičnem gledališču in funkciji didaskalij in dialoga v le tem. Nazadnje pa se osredotoči še na slovensko – Pirjevčevo teorijo o katarzi in identifikaciji.