Doslej izšlo

Glasba, igralec, prostor

Adolphe Appia, 1998

Noben umetnik in umetniški tok se na prelomu iz 19. v 20. stoletje nista mogla izogniti soočenju z delom Richarda Wagnerja. Tudi za Adolpha Appio je predstavljalo izhodišče razmišljanj, odskočno desko za temeljito reformo režije in scenografije Wagnerjevih del posebej in za reformo vseh odrskih umetnosti na splošno; za upor proti tedaj veljavnemu akademizmu, proti iluzionističnemu realizmu in zmagoslavnemu naturalizmu, od Antoina pa do Stanislavskega; za zagovor umetnosti, ki temelji na sugestivnosti prostora, izpraznjenega v prid kar se da dejavni svetlobi, za fizično in miselno zbliževanje gledalca in dramskega dejanja.

Appieve skice so odprle nove poglede, ki so jih drugi razvijali naprej, njegovi spisi so bogatili razmišljanja, ki so umetnost obravnavala v novi luči in njenim elementom pripisovala nove funkcije. Njegovo delo, principi in pomen ne zadevajo samo scenografije. Nanašajo se na gledališko umetnost v celoti, na njena raznolika izrazna sredstva in na njeno razmerje do gledalca: iskanje zakonitosti in načinov za uprizarjanje dela v delu samem, utemeljevanje izrazne moči dramske umetnosti v živi navzočnosti igralca, ki so mu odrski elementi podrejeni, ustvarjanje prostora, ki je funkcija drame in ki svojo vrednost pridobi s pomočjo svetlobe, zbliževanje igralca in gledalca z ukinitvijo ločevalnih dejavnikov in uvedbo nove gledališke arhitekture. Appia si je prizadeval za vse to in te vsestranske težnje se izražajo v vsem njegovem delu. Za časa njegovega življenja so bile objavljene tri knjige in številni eseji, veliko študij je izšlo po njegovi smrti, številna besedila so ostala neobjavljena.

Knjiga Glasba, igralec, prostor je v izvirniku izšla leta 1983 v Montreauxu. Knjiga vsebuje dopolnila in opombe Marie L. Bablet-Hahn, uvodno študijo, ki vsebuje zanimive podatke o Appievem življenju in teoretsko ozadje Appievega dela, ki jo je napisal Denis Bablet, ter avtorjeve skice pomembnejših scenografij. Prevod v slovenščino je opravila Suzana Koncut.

Knjigo je mogoče kupiti tudi preko spleta na naslovu: www.buca.si