Doslej izšlo

turner behrndt

Dramaturgija in predstava

Cathy Turner in Synne K. Behrndt, 2011

Knjiga Dramaturgija in predstava raziskuje aktualni pojav povečanega zanimanja za dramaturgijo kot tistega segmenta gledališkega ustvarjanja, ki ga zaznamuje izmuzljiva, najmanj dvojna narava.

Knjiga začrta in definira različne pomene terminov dramaturgije in dramaturga, ponudi zgodovinski pregled obeh terminov, spregovori o položaju in funkciji dramaturga znotraj gledališke ustanove, raziskuje odnos med dramaturgom in dramatikom ter dramaturgijo in dramsko predlogo, analizira dramaturgove možnosti v ustvarjalnem procesu uprizoritve in oblikovanju dramaturgije, obravnava z različnimi uprizoritvenimi praksami povezane tipe dramaturgov in dramaturgij ter podaja smernice za nadaljnje raziskovanje teme.

Avtorici Cathy Turner in Synne K. Behrndt ključno prispevata k debati o prihodnosti in perspektivah dramaturga znotraj sodobnih uprizoritvenih praks. Izhajata iz držav z različno dramaturško tradicijo, pišeta pa v kontekstu britanskega gledališča, kjer sta koncept dramaturgije in dramaturga v primerjavi s kontinentalno Evropo manj uveljavljena. Ne omejujeta se na geografsko specifično definicijo dramaturgije, temveč navajata primere iz mednarodne prakse.

Knjigo je mogoče kupiti tudi preko spleta na naslovu: www.buca.si