Doslej izšlo

laban

Mojstrstvo gibanja

Rudolf Laban, 2002

Človek se giblje iz potrebe. Z gibom skuša doseči nekaj, kar ima zanj posebno vrednost. Rudolf Laban nas z Mojstrstvom gibanja želi pripraviti na študij plesa in tako rekoč na premišljevanje z gibanjem. Kot odličen učitelj plesa je v toku svojega življenja raziskoval pomen gibanja v življenju posameznika in družbe. Razvil je tudi poseben sistem in jezik za razumevanje, opisovanje in beleženje gibov, ki se v plesni umetnosti še danes uporablja.

Knjiga je zbirka predavanj in povzetkov pogovorov s številnimi sodelavci. Prvič je izšla tik pred Labanovo smrtjo leta 1958, njene poznejše izdaje pa je dopolnjevala in pregledovala Lisa Ullmann, ki jo nedorečenost knjige, kot pravi v predgovoru k tretji izdaji, vedno znova izziva k delu. Delo je razdeljeno na sedem poglavij, ki se razvijejo od spoznavanja telesa in njegovih akcij do treh mimetičnih iger, ki jih lahko z naučeno teorijo lastno interpretiramo. Posamezna poglavja vsebujejo tabele, primere in praktične vaje, ki pripomorejo k notranji motivaciji za spoznavanje in učenje giba in gibanja. Gre za nekakšno branje z gibi. Skoraj vsak stavek v tej študiji je zapisan kot spodbuda k osebni gibljivosti.

V slovenščino je prevedena tretja, pregledana in dopolnjena izdaja. Prevod je delo Ifigenije Simonović, strokovni pregled prevoda pa je opravila Uršula Teržan.