Doslej izšlo

ubersfeld

Brati gledališče

Anne Ubersfeld, 2002

»Vsi vemo ali mislimo, da vemo, da gledališča ni mogoče brati,« se glasi uvodni stavek knjige Brati gledališče avtorice Anne Ubersfeld. Bi se torej morali odpovedati branju gledališča ali pa bi ga morda morali brati kot navadno literarno delo?

Tudi če priznamo, da gledališča ni mogoče »brati«, se vedno znova vračamo k besedilu kot viru in referenci, ki nam pomaga pri gledališkem procesu. Pričujoča knjiga si je za cilj postavila to, da bi bralcem gledališča ponudila nekaj zelo preprostih ključev in pokazala postopke branja. Seznanila nas bo s specifičnim načinom branja gledališča, ki med drugim razkriva odnos med branjem in uprizoritvijo, prenovila tradicionalno terminologijo ter nakazala smer za nadaljnje raziskave.

Brati gledališče je bila ena prvih strukturalističnih in semiotičnih dramskih teorij. Največji odmev med teoretiki, kritiki in dramskimi umetniki sta brez dvoma doživela sistem aktantskih modelov in interpretacija klasičnih francoskih dramskih del, ki jih Anne Ubersfeld uporablja kot primer uporabe aktantskih modelov. Pred nami je torej hibrid: temeljno teoretsko delo, ki pa ima sodobno, funkcionalno podobo in torej sodi na knjižno polico slehernega resnega ljubitelja gledališča. Slovenska izdaja prinaša prevod druge izpopolnjene izdaje knjige, ki je, skupaj s spremno besedo, delo Jana Jone Javorška.